menu22

12 0000 phone-icon2

12 0002 facebook 12 0001 google-plus 12 0003 rss

Nasza oferta

Budowa mostów i wiaduktów

Naszym głównym kierunkiem działalności jest budowa obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, tunele, przepusty, mola). W ramach naszej działalności wykonujemy prace kompleksowo, począwszy od robót ziemnych, zabezpieczenia wykopów, poprzez prace zbrojarskie, ciesielskie, żelbetowe, konstrukcyjno - montażowe, roboty drogowe oraz prace związane z uzbrojeniem terenu. Wykonujemy obiekty mostowe żelbetowe, o ustrojach nośnych wylewanych na "mokro", zespolone z dźwigarami stalowymi, zespolone z belkami sprężonymi. Wykonujemy także mosty stalowe z pokładem drewnianym, jako konstrukcje stałe jak również tymczasowe. W naszym portfolio posiadamy wszystkie stosowane obecnie konstrukcje przepustów.

Prace żelbetowe

Fundamenty estakad, żelbetowe podpory obiektów autostradowych, płyty ustrojów nośnych obiektów inżynierskich (wylewane na "mokro", konstrukcje zespolone z dźwigarami stalowymi, belkami sprężonymi), nabrzeża, konstrukcje żelbetowe w zakładach przemysłowych (fundamenty technologii, stropy), tunel dla pieszych pod linią kolejową to tylko niektóre elementy żelbetowe jakie posiadamy w naszym portfolio.

Roboty drogowe i ziemne

Od początku działalności, inwestując we własny rozwój, zgromadziliśmy potencjał techniczny pozwalający na prowadzenie robót w różnych warunkach terenowo-gruntowych. Wciąż modernizowana i uzupełniana baza transportowo – sprzętowa pozwala nam na samodzielną realizację nawet bardzo złożonych inwestycji. W swoich zasobach posiadamy koparki kołowe wyposażone w wibromłot do pogrążania ścianek szczelnych typu Larsen oraz rur stalowych, koparko – ładowarki, ładowarki, wywrotki, zestaw niskopodwoziowy.


Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe ARBET oferuje również:

  • Spawanie konstrukcji stalowych
  • Wytwarzanie prefabrykatów betonowych i żelbetowych
  • Montaż prefabrykatów konstrukcji stalowych i żelbetowych
  • Usługi ciężkim sprzętem budowlanym do wszelkiego rodzaju robót ziemnych
  • Wynajem sprzętu budowlanego
  • Pogrążanie i wyrywanie ścianek szczelnych
  • Zabezpieczanie głębokich wykopów
  • Nadzory budowlane
  • Sprzedaż kruszyw budowlanych ( piasek zasypowy, płukany, żwir )

Oferta skierowana jest zarówno do Urzędów, Firm jak i osób indywidualnych.
 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.